Twintig jaar celstraf geëist voor moord vriendin en poging oplichting verzekering

Zitting
Stockfoto: Rechtspraak

Uit het persoonlijkheidsonderzoek komt de 37-jarige man, die ervan verdacht wordt zijn vriendin in Paramaribo te hebben vermoord, naar voren als een gladde prater. Dat speelde ook in hun relatie een rol. Hij kleedde haar bij leven financieel uit en bracht haar ertoe een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering af te sluiten met hem als begunstigde. In Paramaribo bewerkstelligde hij dat ze de dood vond in de rivier en probeerde het verzekeringsgeld op te strijken. De officier van justitie eiste twintig jaar celstraf voor moord, oplichting en valsheid in geschrifte.

In de nacht van 26 juni 2015 meldde de verdachte bij de Surinaamse politie dat zijn vriendin in de rivier was gevallen. Zij was op de rand langs het water gaan zitten, onwel geworden en op de rand gaan liggen. Hij was even gaan plassen, hoorde toen een plons en zag haar in diepte verdwijnen. Op 29 juni werd ze gevonden, mogelijk verdronken.

Wat een ongeluk moest lijken, wekte al gauw argwaan. In Suriname werden getuigen gehoord en in Nederland trokken de nabestaanden van de vrouw aan de bel. Een uitgebreid onderzoek leidde tot een ander scenario. De verdachte spiegelde de vrouw voor dat ze een relatie hadden en samen zouden gaan wonen. Vanaf dat moment werden nieuwe bankrekeningen, huurcontracten en werkgeversverklaringen op haar naam gezet met als uitkomst dat de vrouw van een positief saldo in de schulden kwam terwijl verdachte er beter op werd. Ondertussen onderhield verdachte relaties met diverse vrouwen.

Op 7 mei 2015 sloot de vrouw een overlijdensrisicoverzekering voor 300.000 euro af; een maand later liet de verdachte haar de polis wijzigen zodat hij de begunstigde werd. Hetzelfde gebeurde kort daarna met een uitvaartverzekering van 10.000 euro. Voor vertrek naar Suriname, op 16 juni, belde hij de verzekeringsmaatschappij onder een andere naam en informeerde of de verzekering in orde was “stel dat het straks zover is”. Op 26 juni, vlak voor zijn terugkeer naar Nederland vond ze de dood in de rivier bij Paramaribo. Op 20 juli wist de verdachte een overlijdensuittreksel te verkrijgen bij de gemeente. Op 21 juli meldde hij het overlijden van zijn vriendin bij de verzekeraar en verzweeg dat er een onderzoek naar zijn betrokkenheid liep. Hij vroeg of het uittreksel voldoende was voor de verzekeraar om het geld, drie ton, uit te keren.

De verklaringen die de verdachte heeft afgelegd over wat er is gebeurd in Suriname en voorafgaand hieraan zijn zo leugenachtig en wisselend dat de officier van justitie vindt dat ze als onbetrouwbaar moeten worden gezien. De enige reden waarom de verzekering werd afgesloten was om het verzekerde bedrag te kunnen verzilveren. Zelf heeft hij verklaard dat de levensverzekering zekerheid was voor schulden die zij bij hem had. Als bewijs voor deze schulden leverde hij een kwitantie aan. Na onderzoek bleek deze vervalst; de handtekening bleek gekopieerd. Zo heeft hij geprobeerd de rechtbank te misleiden. Om de dood van de vrouw op een ongeluk te laten lijken, heeft de verdachte screenshots van app’s bewaard en foto’s van de vrouw met een flesje zeer sterke rum in haar hand. De relatie tussen verdachte en slachtoffer was enkel gericht op financieel gewin. Direct na terugkomst ging de verdachte met een vriendin samenwonen met wie hij al die tijd al een relatie had.

Ook al is niet duidelijk geworden hoe de vrouw te water is geraakt, toch vindt de officier van justitie moord bewezen. Indicaties hiervoor zijn de vraag van de verdachte aan zijn ex of “zij vier jaar zou willen zitten voor 2,5 ton”, het afsluiten van een levensverzekering zonder financiële noodzaak, een getuigenverklaring dat de verdachte voor zijn vertrek had gezegd dat het meisje er straks niet meer zou zijn, het controleren of de levensverzekering goed is afgesloten, het laten kopen van de rum door het slachtoffer en dit fotograferen, het verzwijgen van haar dood en het onderzoek in Suriname, en het gesprek met de vriendin met wie hij ging samenwonen dat ze er even doorheen moeten en dat dan de bonus wacht. Dat alles duidt op voorbedachte raad.

Een bijkomend feit op de tenlastelegging, uit de periode april tot december 2015, betreft de oplichting van een hypotheekverstrekker voor een bedrag van 376.000 euro. Om dit bedrag te verkrijgen heeft de verdachte een vervalste salarisspecificatie en werkgeversverklaring overlegd. Ook dit feit vond de officier van justitie bewezen. “Een jonge vrouw is haar leven ontnomen”, besloot ze. “Zij hoopte op een mooie toekomst, samen met een betrokken partner. Dat is in Suriname ruw tot een einde gekomen. Het verdriet van de nabestaanden is onmetelijk; zij moeten doorleven zonder hun geliefde dochter en zus.”

Voor alle feiten eiste ze een gevangenisstraf van twintig jaar onvoorwaardelijk.