5 mannen krijgen opnieuw celstraf voor ripdeal hennepkwekerij

Cellencomplex
Stockfoto

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft 4 mannen in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het plegen van een gewelddadige woningoverval in Sint-Maartensdijk. Daarbij werd een grote hoeveelheid hennep buitgemaakt. Een 5e man krijgt 3,5 jaar celstraf omdat hij ook nog schuldig is bevonden aan witwassen, een woninginbraak en een poging daartoe. De 5 mannen moeten elk 9.450 euro betalen voor het financiële voordeel dat ze hebben gehad van de overval. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde hen eerder tot gevangenisstraffen van respectievelijk 2,5 jaar en 3 jaar en het betalen van hetzelfde bedrag.

Ripdeal
In juni 2011 overvielen de 5 mannen een woning in het Zeeuwse Sint-Maartensdijk. Daarbij is de bewoner vastgebonden en geslagen. De mannen namen een grote hoeveelheid hennep en een auto mee. Deze ripdeal was goed voorbereiden de mannen hebben zeer nauw met elkaar samengewerkt. Het hof vindt dan ook – net als de rechtbank – dat elke man een even grote bijdrage heeft geleverd aan de ripdeal.

Witwassen en woninginbraken
1 van de 5 mannen werd in deze zaak ook beschuldigd van het witwassen van in totaal zo’n 10.000 euro,inbraken bij 5 woningen en een inbraakpoging bij een woning. Het hof vindt – net als de rechtbank – het witwassen, 1 inbraak en de inbraakpoging bewezen. Van de andere 4 woninginbraken wordt de man vrijgesproken.

Doodgeschoten
Enkele dagen na de overval door deze 5 mannen, kwam de eigenaar van de woning om het leven als gevolg van een schotwond. Hiervoor zijn 2 andere mannen opgepakt die in een andere strafzaak allebei zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. In deze strafzaak is de fatale schietpartij niet aan de orde. Ook heeft de dood van het slachtoffer geen rol gespeeld bij het bepalen van de straf. Er is namelijk niet gebleken dat de 5 mannen in deze strafzaak hier enige betrokkenheid bij hebben gehad.

Straf
De 5 mannen hebben zich louter laten leiden door hun eigen financiële belangen en hebben op geen enkele manier rekening gehouden met het slachtoffer. Hennepkwekerijen en het rippen daarvan vormen een ongewenst maatschappelijk verschijnsel, met name omdat ze een stimulerend effect hebben op het criminele circuit. Met het rippen van hennepkwekerijen kunnen tegen minimale kosten zeer grote geldbedragen worden verdiend, waarbij de kans op aanhouding bijzonder klein is. Omdat hennepteelt verboden is, is de aangiftebereidheid van het slachtoffer namelijk minimaal. Het lucratieve karakter is er mede oorzaak van dat die overvallen vaak gepaard gaan met (grof) geweld waarbij vaak wapens worden gebruikt. Ook in dit geval hebben de mannen geweld toegepast en dat weegt het hof bij het bepalen van de op te leggen straf mee.

Overschrijding redelijke termijn
Het hof vindt in beginsel een gevangenisstraf van 4 jaar voor het plegen van deze ripdeal op zijn plaats. De redelijke termijn waarop een strafzaak moet worden afgehandeld is echter fors overschreden en dat maakt inbreuk op artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarom past het hof een strafkorting toe van 25%. Dat betekent dat de mannen die alleen de ripdeal hebben gepleegd een gevangenisstraf opgelegd kregen van 3 jaar. De man die ook veroordeeld is voor andere misdrijven, krijgt 3,5 jaar celstraf opgelegd.

Ontneming
De 5 mannen moeten het financiële voordeel dat zij gehad hebben van de overval in Sint-Maartensdijk aan de Staat betalen. Evenals de rechtbank schat het hof dit bedrag op 9.450 euro per persoon. Het hof vindt dat de vermindering die is toegepast op de gevangenisstraf de overschrijding van de redelijke termijn voldoende compenseert. Het hof geeft daarom geen korting op hoogte van het te betalen bedrag.