Dwangsom voor politie vanwege overtreding privacywet

Agenten volop bezig met administratie
Stockfoto: Politie

Nederland – De politie heeft dit jaar een dwangsom van 40.000 euro betaald vanwege een overtreding bij het gebruik van het Nationaal Schengen Informatiesysteem (N.SIS II). De politie heeft daarop haar werkwijze aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP vindt deze aanpassing echter nog steeds onvoldoende en heeft op 12 november 2018 weer een last onder dwangsom opgelegd. De politie kreeg een termijn van uiterlijk twaalf weken om haar werkwijze in lijn te brengen met de voorschriften.

De AP stelde in 2015 en 2016 een onderzoek in naar het gebruik van N.SIS II door de politie. In dit Europese systeem worden personen en goederen internationaal gesignaleerd. Uit het AP-onderzoek bleek dat de politie op een aantal punten nog niet volledig in lijn met de privacywetgeving handelde en daarom legde de AP in februari 2017 de politie een last onder dwangsom op ten aanzien van vijf punten. De politie heeft vervolgens hard gewerkt om de geconstateerde overtredingen binnen de gestelde termijn op te lossen. Op vier van de vijf punten is dat gelukt. Het overgebleven punt waaraan niet werd voldaan is het proactiefcontroleren op het onbevoegd en ongeoorloofd gebruik N.SIS II. Daarvoor moet het gebruik dat politiemedewerkers van dit systeem maken, worden gemonitord. De politie wil dat uiteraard doen maar zoekt daarbij wel naar een werkbare en praktische werkwijze.

Overigens betekende het ontbreken van deze specifieke maatregel zeker niet dat de betreffende gegevens niet goed beveiligd zijn.

Controleproces
Omdat de AP meende dat de resterende overtreding nog niet volledig was opgelost, heeft de AP in maart het voornemen geuit ten aanzien van dit specifieke punt wederom een last onder dwangsom op te leggen. De politie heeft daarop een nieuw proactief controleproces ingericht in het vertrouwen dat dit geheel aan de eisen van de AP zou voldoen. Dit proces is vanaf 1 september 2018 operationeel.

Termijn
Op 12 november heeft de AP besloten alsnog een last onder dwangsom op te leggen, omdat de AP de genomen maatregelen niet voldoende vindt. De politie kreeg een termijn van uiterlijk twaalf weken om de overtreding te beëindigen. Zo niet dan verbeurt de politie een dwangsom van € 50.000,- voor de eerste twee weken en deze kan als de overtreding dan nog steeds voortduurt oplopen tot een maximum van € 320.000,-.

Uiteraard neemt de politie maatregelen om tegemoet te komen aan de laatste bezwaren van de AP en is zij daarover met haar in overleg.