112Vandaag

Provincies

Veroordeling schietende politieman Rotterdam blijft in stand

Agent met politiejas

De veroordeling van een Rotterdamse politieman tot een gevangenisstraf van een maand en 240 uur taakstraf wegens poging tot doodslag, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.

De verdachte maakte in de uitoefening van zijn functie als politieagent gebruik van zijn dienstwapen. Tijdens een alcoholcontrole in Rotterdam op 24 augustus 2012 die hij samen met een collega uitvoerde, schoot de verdachte tot driemaal toe op de bestuurder van een personenauto. De bestuurder was even daarvoor aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, maar hij probeerde weg te rijden. Door het schieten werd de bestuurder geraakt in het bovenlichaam en liep een dwarslaesie op.

De verdachte stelde na de veroordeling door het hof beroep in cassatie in. In cassatie wordt geklaagd dat het hof is afgeweken van de door de verdediging van verdachte op de zitting naar voren gebrachte standpunten over de betrouwbaarheid van verklaringen van een getuige en over het gerechtvaardigd gebruik van het dienstwapen, zonder dat toereikend te motiveren. Ook wordt geklaagd dat het hof het beroep op putatief noodweer, de situatie dat een persoon bij vergissing in de veronderstelling leeft zich te moeten verdedigen tegen gevaar terwijl het gevaar is ingebeeld, heeft verworpen.

De Hoge Raad is van oordeel dat geen van deze cassatiemiddelen kan leiden tot vernietiging van de uitspraak. De uitspraak is daarmee definitief.

To Top