112Vandaag

Groningen

Hennepknippers naar OM-zitting

Hennep

Op woensdag 13 maart en vrijdag 15 maart behandelt de officier van justitie de zaken van negentien personen tijdens een OM-zitting bij het parket in Groningen. Zij worden verdacht van medeplichtigheid bij het bewerken van hennep op woonwagenkamp De Kring in Groningen in april 2018.

Op deze OM-zitting bespreekt de officier de strafzaak met de verdachte en zal aan het eind van de behandeling een afdoeningsbeslissing nemen. Een van de afdoeningsmodaliteiten is het opleggen van een strafbeschikking. Deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing. De officier van justitie kan geen gevangenisstraf of een voorwaardelijke straf opleggen. Dat kan alleen een rechter.

In de zaken die de officier op 13 en 15 maart behandelt, worden de betrokkenen verdacht van het knippen van hennep. In april 2018 werd in een schuur op het woonwagenkamp De Kring aan de Peizerweg in Groningen een hennepknipperij opgerold. In de knipperij waren negentien mensen aanwezig. Deze personen, in de leeftijd van 17 tot 74 jaar, zijn gehoord door de politie en de processen-verbaal zijn ingestuurd naar het OM. Alle negentien mensen hebben een oproeping ontvangen voor de OM-zitting op 13 of 15 maart. Zij worden verdacht van medeplichtigheid bij het bewerken van hennep gepleegd op 15 april 2018 te Groningen.

De officier legde in de eerste zes zaken van vandaag een taakstraf op van 30 uur.

Mochten de verdachten het niet eens zijn met de opgelegde strafbeschikking, dan kunnen zij bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. Het OM gaat de zaak dan alsnog voorleggen aan de rechter, die de strafzaak opnieuw gaat beoordelen.

Vanmiddag en vrijdag spreekt de officier met de andere verdachten.

To Top