112Vandaag

Noord-Holland

Doorzoekingen in onderzoeken naar fraude met inburgeringsexamens

SZW

De recherche van de Inspectie SZW heeft gisteren in totaal elf locaties doorzocht in twee onderzoeken naar fraude met inburgeringsexamens door taalbureaus in Amsterdam en Utrecht. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket. Er is beslag gelegd op administratie en op circa 10.000 euro contant geld.

Inburgeringsexamen
In Nederland is het verplicht om als immigrant binnen drie jaar na aankomst in Nederland inburgeringsexamen te doen. Zodra het inburgeringsexamen is behaald, dan wordt voldaan aan het inburgeringsdiploma van de Wet inburgering. Met dit diploma kan bij de IND de verblijfsvergunning worden aangevraagd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de overheidsinstantie die het inburgeringsexamen afneemt. Voor eventuele te volgen lessen krijgen de inburgeraars een lening van DUO van maximaal € 10.000,- ter beschikking, onder de voorwaarde dat de taalschool een keurmerk heeft van Blik op Werk (BOW). Inburgeraars dienen de facturen die zij ontvangen van hun taalscholen in bij DUO, deze betaalt vervolgens de scholen uit. Asielmigranten hoeven als zij slagen voor het examen de lening niet terug te betalen.

Examenvragen
In het eerste onderzoek wordt een taalbureau uit Amsterdam ervan verdacht sinds 2016 examenfraude te plegen. Het vermoeden is dat verdachten over examenvragen van DUO beschikken. Zij trainen de leerlingen vermoedelijk alleen om antwoord te geven op de examenvragen. Ook zouden niet alle lessen gegeven worden. De twee bestuurders van het taalbureau zijn als verdachte aangemerkt. Hoeveel geld er is verdiend is onderwerp van onderzoek. Er vonden doorzoekingen plaats op negen locaties, de woningen van de verdachten, leslocaties en kantoorpanden.

Valse declaraties
In het tweede onderzoek is het vermoeden dat het taalbureau uit Utrecht valse declaraties indiende bij Duo, voor meer uren dan dat er les gegeven is. Benodigde handtekeningen van inburgeraars zijn vermoedelijk vervalst. Hierdoor ontving de taalschool in totaal honderdduizenden euro’s meer van Duo dan waar ze recht op hebben. Ook in dit onderzoek zijn twee bestuurders van het taalbureau uit Utrecht als verdachte aangemerkt. Eén van beide bestuurders wordt ook verdacht van ambtelijke corruptie. Hij was bestuurder van de taalschool, terwijl hij ook in dienst was bij de gemeente Utrecht en wordt ervan verdacht zijn eigen taalbureau te hebben voorgetrokken bij de aanbesteding. Hierdoor heeft het verdachte bureau vermoedelijk de aanbesteding kunnen winnen. In Utrecht is de woning van deze verdachte en een kantoorpand doorzocht.

Misdaad mag niet lonen
Het onderzoek naar het taalbureau in Utrecht is gestart naar aanleiding van een aangifte door de directie Samenleving en Integratie van het ministerie van SZW en een aangifte van de gemeente Utrecht. Het onderzoek naar het taalbureau in Amsterdam is gestart naar aanleiding van een anonieme melding. Behalve op administratie is beslag gelegd op circa 10.000 euro contant geld.

To Top