112Vandaag

Binnenland

Hoe gaat de politie om met vermissingen

Aangifte opnemen

Noord-Holland – Dagelijks krijgt de politie Noord-Holland te maken met vermissingen van minderjarige personen en volwassenen. Wat doet de politie en waarom kan het soms wat langer duren voordat een vermist persoon op politie.nl of in de media verschijnt?

Dame doet aangifte op politiebureau, in gesprek met agent
Jaarlijks worden er in de eenheid Noord-Holland bijna 2000 mensen vermist; waarvan zo’n 900 minderjarigen. Bij ongeveer 80 procent van de vermissingen die worden gemeld, is het binnen 24 tot 48 uur duidelijk waar de vermiste is. Soms is iemand gewoon even niet bereikbaar, wil iemand niet bereikbaar zijn of is iemand verward van huis gegaan. Soms is er iets ergs gebeurd. Bij zo’n 20 procent duurt de vermissing langer.

Wat doet de politie bij een vermissing?
Met een uitgebreide vragenlijst die u eventueel samen met een politiemedewerker invult, maakt de politie een inschatting van de aard en ernst van de vermissing. Eugenie Biljard, rechercheur van de politie Noord-Holland vertelt: “En dan gaat de recherche meteen aan de slag. Achter de schermen zoeken we bijvoorbeeld het internet af naar de vermiste persoon. Is hij/zij actief geweest op Facebook, is er een bericht op Instagram waaruit af te leiden valt waar diegene zich nu bevindt?” Om bekendheid te vergroten van een vermissing, kan de politie oproepen plaatsen op politie.nl of (social) media. De politie zal de achterblijvers in dat geval vragen om een recente kleurenfoto van de vermiste, een duidelijke omschrijving van kleding, uiterlijke kenmerken en wanneer de vermiste voor het laatst gezien is. Biljard: “Dit doet de politie niet zomaar. Het plaatsen van een vermist bericht is iets waar de politie zorgvuldige afweging in maakt; het is namelijk een zwaar middel. Want eens op internet, altijd op internet. En dat zou je, eenmaal terecht, als slachtoffer later wel eens ongewild kunnen achtervolgen.”

Wanneer spreekt de politie van een vermissing?
Van een vermissing is voor de politie sprake als de persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar hij/zij nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden. “Als de familie van de vermiste ook actie wil ondernemen, raden we ze aan om bijvoorbeeld de bankgegevens of OV-chipgegevens te checken. Wellicht dat die inzicht geven. En als ze zelf een bericht op bijvoorbeeld Facebook willen plaatsen, geven we ze ook daar de voors- en tegen mee ter overweging.“

Wat kan ik doen als iemand wordt vermist?
Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. De politiemedewerker zal vragen naar omstandigheden die mogelijk spelen. Op basis van de gegevens die u verstrekt bij de aangifte, beslist de politie welke acties nodig zijn en wanneer die plaatsvinden. Is er sprake van een noodsituatie die onmiddellijk actie van de politie vereist? Bel dan 112. Bel in de andere gevallen met de algemene meldlijn van de politie op 0900-8844 en vertel wat er aan de hand is. Blijf verder alert op mogelijke signalen van de vermiste, zoals afschriften van geldopnamen en rekeningen of plotseling opgezegde tijdschriften. Denk ook aan Social media. Plaatst de vermiste berichten? Geef dit direct door aan de politie.

Wat kan ik doen als mijn kind wordt vermist?
• Wanneer een klein kind wordt vermist, zoek dan eerst op plaatsen waar het kind gevaar loopt. Denk aan een vijver of sloten. Houd er rekening mee dat kleine kinderen zich soms ergens verstoppen.
• Kunt u aannemen dat uw kind niet direct risico’s loopt? Dan is het verstandig dat u eerst zelf probeert om uw kind te vinden. Lukt dit niet? Waarschuw dan alsnog de politie.
• Schakel anderen in om in de omgeving te kijken en telefonisch te helpen zoeken bij familie, vrienden en kennissen. Vraag die personen op hun beurt mee te helpen met zoeken.
• Bekijk de kamer van het kind voor aanwijzingen, maar verstoor zo weinig mogelijk voor het geval de politie later de kamer wil onderzoeken.
• Zorg dat de politie kan beschikken over een goed gelijkende foto van uw kind en blijf telefonisch bereikbaar.

Meer tips als iemand vermist is
• Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland voor informatie, emotionele, praktische en juridische hulp. Zie voor praktische tips de folder: Hulp voor achterblijvers van vermiste personen.
• Bekijk het informatieblad ‘Wat te doen als iemand vermist wordt‘.

To Top