112Vandaag

Binnenland

Reactie op MH17 uitlatingen over Nalyvaichenko en Vovk in Zembla

MH17

Voormalig SBU-medewerkers Nalyvaichenko en Vovk hebben in Zembla (7 maart) uitspraken gedaan over namen van mogelijke verdachten in het JIT MH17-onderzoek.

Het JIT wijst erop dat Vovk en Nalyvaichenko de SBU in 2015 hebben verlaten. Vanaf dat moment hadden zij in elk geval geen toegang tot de onderzoeksresultaten. Zelfs toen zij nog aan de SBU verbonden waren, waren zij nooit betrokken bij het verzamelen en waarderen van het bewijs in dit onderzoek, noch bij het adviseren of beslissen over de vraag wie als verdachte kan worden aangemerkt.

Over de stand van zaken in het onderzoek
De JIT-overeenkomst is verlengd tot en met 1 januari 2019. Het strafrechtelijk onderzoek blijf in volle gang.

Tegelijkertijd worden alle voorbereidingen getroffen om een strafvervolging in Nederland van start te kunnen laten gaan.

Het JIT streeft een zo groot mogelijke transparantie na. Maar deze transparantie kent ook, gezien de belangen van de opsporing en vervolging, haar grenzen. Zowel het strafrechtelijk onderzoek als de vervolging en de berechting van de daders zullen een zaak van lange adem zijn. Zorgvuldigheid gaat hierbij voor snelheid. Stap voor stap wordt voortgang gemaakt bij het achterhalen van de waarheid, het identificeren van de verdachten en vervolgens het vervolgen en berechten van deze personen.

Personen
Over personen die van belang zijn voor het onderzoek, denk daarbij aan getuigen en/of mogelijke verdachten, kan het JIT geen uitspraken doen. Gezien de belangen van opsporing en vervolging moet het JIT terughoudend zijn met het verstrekken van informatie uit het opsporingsonderzoek.

To Top