112Vandaag

Noord-Brabant

Waterschap zoekt getuigen vernieling dijk Brakel

Vernieling dijk Brakel

Rond 9 januari 2018, tijdens het hoogwater in de Waal, is een dijk bij Brakel moedwillig beschadigd. In een zomerkade langs de Waal tussen de Veerdam en Meidam was een brede geul gegraven. Waterschap Rivierenland neemt dit hoog op en is een onderzoek gestart. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.
In de zomerkade is een geul van ongeveer 5 meter lang en 35 centimeter breed gegraven. Tijdens het hoogwater in de grote rivieren liep het water versneld de dijk over en de buitenpolder in.

Door de versnelde waterstroom was het risico groot dat de dijk verder zou beschadigen. Bovendien zou de buitenpolder sneller volstromen dan verwacht. Met mogelijke wateroverlast voor omwonenden tot gevolg. Op 9 januari heeft Waterschap Rivierenland na constateren direct maatregelen genomen. Zo werd de gegraven geul afgedekt met zandzakken. Na het hoogwaterseizoen wordt de kade definitief hersteld.

Overtreding
De zomerkade is een waterstaatswerk. Beschadigen van dijken is dan ook een misdrijf. Er kleven grote risico’s aan het beschadigen van dijken. Dijken kunnen dan instabiel worden. De kans op doorbraak en wateroverlast wordt hierdoor groter. Reparaties van moedwillig beschadigde dijken kosten de gemeenschap bovendien veel geld.

Onderzoek
Waterschap Rivierenland neemt dit hoog op en is een onderzoek gestart in samenwerking met politie.

Wie de geul heeft gegraven, is nog niet bekend. Dat een dijk tijdens een hoogwatersituatie moedwillig wordt beschadigd, is zeer zeldzaam. Het is in ieder geval sinds de vorming van Waterschap Rivierenland in 2003 niet voorgekomen.

Getuigen gezocht
Het waterschap is op zoek naar getuigen die iets van het voorval rond 9 januari 2018 hebben gezien of gemerkt. Ook andere informatie die behulpzaam kan zijn bij het onderzoek, is welkom.

Getuigen kunnen direct in contact treden met Waterschap Rivierenland via Meldpunt Handhaving (telefoon: 0344-649410). Er kan ook anoniem melding worden gemaakt via Meld Misdaad Anoniem. Online: www.meldmisdaadanoniem.nl. Telefonisch: 0800-7000 (dagelijks bereikbaar, op werkdagen van 8.00-24.00 uur en in het weekend van 9.00-17.00 uur).

To Top