112Vandaag

Binnenland

Meer duidelijkheid over door politie in beslag genomen goederen

Per jaar neemt de politie ongeveer 400.000 goederen in beslag. Sinds vorig jaar kunnen burgers met vragen over in beslag genomen goederen terecht bij het Beslagloket. Tijdens de proefperiode is het loket ruim 3000 keer benaderd. Van deze vragen werd 80% binnen 5 werkdagen afgehandeld. Het Beslagloket is één van de verbeteringen die zijn aangebracht in het proces rondom de inbeslagname van goederen.

 

Het loket werd op initiatief van de ketenregieraad (Politie, Openbaar Ministerie en Dienst Roerende Zaken) ingesteld. Aanleiding hiervoor is een kritisch rapport dat de Nationale Ombudsman in 2016 schreef over de beslagketen. Het Beslagloket voorziet in een behoefte en blijft voor onbepaalde tijd open.

Zorgvuldigheid

Behalve de komst van het Beslagloket zijn maatregelen genomen om de in beslag genomen goederen zorgvuldiger te registreren. Het ‘bewijs van ontvangst’ dat de burger krijgt, is aangepast en bevat nu een duidelijk overzicht van de in beslag genomen goederen. Daarnaast wordt de burger beter geïnformeerd over het beslagproces. Ronald Zwarter, portefeuillehouder Beslag: ‘Wij hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met goederen die we in beslag nemen. Terecht heeft de ombudsman de keten er op gewezen dat de informatievoorziening naar de burger verbeterd moest worden. Met de genomen maatregelen hebben we goede stappen gezet, dit werd onlangs door de ombudsman erkend.’

Inbeslagname

Elke dag neemt de politie goederen in beslag. Het gaat in veel gevallen om auto’s, telefoons en drugs. De politie kan om drie redenen beslag leggen: om een strafbaar feit mee te bewijzen, om verboden goederen van de straat te halen en om goederen af te pakken die met crimineel geld gekocht zijn. De goederen worden tijdelijk opgeslagen in een bewaarruimte op het politiebureau. Daarna gaan ze naar een beslaghuis. Het Openbaar Ministerie (OM) besluit vervolgens wat er met de in beslag genomen goederen gebeurt.

Een rekensom

Van de 400.000 goederen die de politie jaarlijks in beslag neemt, wordt de helft vroeg in het proces vernietigd of teruggegeven. De andere helft gaat in bewaring bij een beslaghuis van de Domeinen Roerende Zaken, de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen. In de afgelopen vijf jaar spreken we dus van 1 miljoen goederen. In dit tijdsbestek zijn ruim 400 klachten ingediend over deze inbeslagnemingen, 0,04% van het totaal. Dit is een gering percentage, maar elke klacht is er één teveel.

To Top