Boodschappen en huur in plaats van zorg aan tientallen jongeren - 112Vandaag

112Vandaag

Zuid-Holland

Boodschappen en huur in plaats van zorg aan tientallen jongeren

Zitting

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren voor de rechtbank Rotterdam celstraffen tot 3 jaar en geldboetes tot 50.000 euro geëist tegen vijf verdachten van fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB). Het OM verwijt de twee bestuurders en drie rechtspersonen criminele organisatie, verduistering, valsheid in geschrift, witwassen en het niet voeren van een administratie. Het OM vermoedt dat de verdachten voor tientallen jongeren meer zorg declareerden dan in werkelijkheid werd gegeven. Ook is het OM van mening dat de PGB-gelden, die bestemd waren voor de zorg aan de gehandicapte jongeren, grotendeels in de zakken van de bestuurders belandden of voor andere doeleinden werden gebruikt, zoals boodschappen en huur van panden.

Kwetsbare cliënten
De verdachte mannen waren bestuurders van een organisatie die huisvesting, begeleiding en dagbesteding bood sinds 2012 aan licht verstandelijk gehandicapten en aan jongeren met een ernstig psychische stoornis vanaf 18 jaar met beperkingen. De twee verdachten werkten in de bouw, maar moesten vanwege de crisis op zoek naar een nieuwe inkomstenbron. Ze ontdekten de zorgsector als een gat in de markt. Eind 2016 werd, naar aanleiding van een melding van de gemeente Zaanstad, een onderzoek gestart naar de verdachten. Bij de gemeente kwamen misstanden naar voren op het gebied van kwaliteit van zorg alsmede mogelijke fraude met PGB. Ook bleek uit onderzoek dat cliënten onder druk waren gezet om bankpassen, pincodes en DigiD codes in te leveren. De officier van justitie stelde op zitting dat de verdachten een criminele organisatie vormden, samen met de aan hen gelieerde vennootschappen. De volledige PGB-budgetten van hun kwetsbare cliënten werden geïnd terwijl de zorg waarvoor hun cliënten – of eigenlijk de zorgkantoren – betaalden bij lange na niet werd geleverd. Naast de salarissen van de bestuurders (variërend van ruim 100.000 tot 175.000 euro) hadden de verdachten aan zichzelf, volgens de officier zich, voor bijna 1,4 miljoen euro dividend uitgekeerd.

Valsheid in geschrift
Het OM vond dat de verdachten zich niet alleen schuldig hadden gemaakt aan verduistering, maar ook aan valsheid in geschrift, witwassen en het niet voeren van een administratie. Zij zouden valse facturen hebben opgemaakt waardoor de budgethouders en de zorgkantoren werden misleid en werden bewogen tot het betalen van de facturen. Vervolgens wasten zij (een deel van) de PGB-budgetten wit met onverschuldigde betalingen aan een andere vennootschap. Deze vennootschap zou diensten aan het zorgkantoor hebben geleverd, maar in werkelijkheid stond er vrijwel geen prestatie of dienst tegenover. Tenslotte verweet het OM hen, dat zij in strijd met de wet marktordening gezondheidzorg handelden doordat zij een zeer gebrekkige administratie voerden waardoor controle haast onmogelijk was.

Ernst van de feiten en strafeis
De officier vindt dat bij de handelwijze van de verdachten, die terechtstaan voor forse verdenkingen, lange gevangenisstraffen horen. “Want behalve dat verdachten kwetsbare zorgbehoeftigen ernstig hebben benadeeld is dit nu typisch een vorm van ondermijnende criminaliteit waar de samenleving onder lijdt. Er zijn gigantische bedragen gemoeid met de zorg en verdachten hebben op grove wijze misbruik gemaakt van de PGB-regelgeving waarbij de kwetsbare budgethouder geacht wordt facturen van de zorgverlener te controleren”, aldus de officier op zitting. Tegen de verdachte bestuurders eist de officier van justitie gevangenisstraffen van 3 jaar. Ook eist de officier als bijkomende straf een beroepsverbod van 6 jaren. De officier van justitie vindt dat ze de komende jaren niet meer werkzaam mogen zijn in de zorg, om zo een kwetsbare groep mensen te beschermen.

De rechtbank doet op 11 februari uitspraak.

To Top