Onderzoek naar schending geheimhouding levert geen verdachte op - 112Vandaag

112Vandaag

Gelderland

Onderzoek naar schending geheimhouding levert geen verdachte op

rijksrecherche

Het onderzoek door de Rijksrecherche naar het lekken van vertrouwelijke informatie rond de benoeming van de Commissaris van de Koning in Gelderland wordt stopgezet. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten, omdat het onderzoek tot nu toe geen aanknopingspunten heeft opgeleverd.

Begin maart 2019 heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie aangifte gedaan van schending van de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de voordracht tot benoeming van de Commissaris van de Koning. In januari was er informatie over de voordracht naar buiten gekomen, terwijl hierover geheimhouding was opgelegd.

Uit het onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat tientallen mensen van de voordracht op de hoogte waren. Het onderzoek heeft geen aanknopingspunten opgeleverd die tot een verdachte van het bewust of onbewust lekken van informatie kan leiden. Er zijn ook geen aanknopingspunten gevonden om de groep van mogelijke verdachten te verkleinen. Het OM heeft daarom de Rijksrecherche geen opdracht gegeven om verdere onderzoekshandelingen te verrichten.

To Top