Tot 42 maanden cel geëist voor handel in illegaal vuurwerk en witwassen - 112Vandaag

112Vandaag

Overijssel

Tot 42 maanden cel geëist voor handel in illegaal vuurwerk en witwassen

rechter

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 42 maanden geëist tegen 6 verdachten voor de handel in illegaal vuurwerk. Ook verwijt het OM een aantal verdachten het witwassen van het met illegaal vuurwerk verdiende geld en het voorhanden hebben van wapens en munitie.

Deze zaak gaat over illegale handel in professioneel vuurwerk door particulieren. In een filmpje laat de officier de ontploffing zien van een transport met een doos zwaar vuurwerk. Het filmpje illustreert het gevaar waarmee de handel in illegaal vuurwerk gepaard gaat. De zaak kwam aan het rollen door een onderschept postpakket met daarin bijna 20.000 euro verpakt in een doos wasmiddel. Het pakket was onderweg vanuit Nederland naar Italië. Nader onderzoek leidde naar de afzender van het postpakket en er volgde een doorzoeking. Bij deze doorzoeking werd een huurovereenkomst van een garagebox, bestellijsten en voorraadlijsten van illegaal vuurwerk evenals een patroonmagazijn met een hoeveelheid munitie aangetroffen. In de garagebox bleek ruim 700 kg illegaal vuurwerk te liggen. Door vervolgonderzoek kwamen meerdere verdachten, opslagplaatsen met honderden kilo’s opgeslagen illegaal vuurwerk en leveringen in een bestelbus in beeld. Alleen al uit de aard van de opslag blijkt dat het vuurwerk niet was opgeslagen in een inrichting waar consumenten-, professioneel of theatervuurwerk mag worden opgeslagen volgens de veiligheidseisen. Daarnaast is gebleken dat het vuurwerk is verkocht en ter beschikking is gesteld aan particulieren terwijl dit vuurwerk niet bestemd is voor particulieren.

Ernst van de feiten
De hoeveelheid aangetroffen vuurwerk heeft een reëel en acuut gevaar opgeleverd, niet alleen voor de verdachten zelf, maar ook voor omwonenden in de buurt van de opslagplaatsen en de afnemers van het vuurwerk. Het is volgens de officier niet alleen van belang dat deze verdachten er door de zitting extra van doordrongen raken zich niet opnieuw in te laten met professioneel vuurwerk. Ook is het van belang dat de samenleving via deze strafzaak kan horen wat de gevaren van zwaar professioneel vuurwerk zijn. Daar dient ook naar anderen het signaal vanuit te gaan dat particulieren zich niet moeten inlaten met professioneel vuurwerk.

Gevaar
De regels voor het voorhanden hebben van vuurwerk zijn streng. Zij zijn opgesteld met als doel om levensgevaar voor personen en materiële schade door het gebruik van vuurwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Het aangetroffen vuurwerk betreft zwaar vuurwerk waarvan het verboden is dat een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis dat voorhanden heeft. Dit verbod is ingesteld met het oog op de gevaren die gepaard gaan met illegaal vuurwerk. Dit vuurwerk is namelijk niet gekeurd en niet getest. Illegaal vuurwerk is vaak ook te zwaar, het bevat teveel kruit. De explosieve kracht die ervan kan uitgaan kan leiden tot gehoorschade of ander ernstig fysiek letsel.

Het vuurwerk bestond o.a. uit cobra’s, signaalraketten, butterfly crackers, nitraten, lawinepijlen en flowerbeds. Dit is professioneel vuurwerk met daarin flitspoeder verwerkt. Dit vuurwerk is zo zwaar en gevaarlijk dat het massa-explosief kan reageren. Dat betekent als er één stuk vuurwerk afgaat, dan explodeert de gehele partij. Het spreekt voor zich dat de kans op dodelijk letsel of zwaar letsel hierbij zeer reëel is. Beschadiging van een woning of ander materieel ligt ook voor de hand. Er is dus daadwerkelijk sprake geweest van een levensgevaarlijke situatie.

Strafmaat
Verdachte H. werd in een eerdere vuurwerkzaak veroordeeld met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit heeft hem er niet van weerhouden zich weer bezig te houden met illegale handel in professioneel vuurwerk. Door zo te handelen heeft verdachte er volgens de officier blijk van gegeven zich niets aan te trekken van wetten en regels. Gelet op het gevaarzettend karakter van de illegale handel in professioneel vuurwerk rekent de officier hem dat zeer aan. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 42 maanden en een geldboete van 42.675 euro voor het wederrechtelijk verkregen voordeel is hier volgens haar dan ook op zijn plaats.

Verdachte S. is aangemerkt als veelpleger en is al vele malen veroordeeld voor diverse strafbare feiten. Dit heeft ook hem er ook niet van weerhouden zich opnieuw in te laten met strafbare feiten. Ook tegen deze verdachte eiste de officier 42 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 21.538 euro voor het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Verdachte A. was betrokken bij een vuurwerktransport met de bestelbus en hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 26 maanden tegen zich eisen waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

In het voordeel van verdachte Ha. laat de officier meewegen dat hij openheid van zaken heeft gegeven door te verklaren hoe hij bij deze zaak betrokken is geraakt, wat zijn eigen rol is geweest en wat de rol van de medeverdachten is geweest. Hij hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en een geldboete van 2575 euro tegen zich eisen.

Verdachte D. heeft verklaart dat hij een grote hoeveelheid van het vuurwerk heeft opgeslagen op verzoek van verdachten H. en verdachte S.. Tegen hem eist de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Tegen verdachte Van T., partner van verdachte H., eist de officier een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Zij was de afzender van het onderschepte postpakket met het geldbedrag.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

To Top