Eis: 2 jaar gevangenisstraf vanwege onveilig laten verwijderen asbest door werknemers - 112Vandaag

112Vandaag

Overijssel

Eis: 2 jaar gevangenisstraf vanwege onveilig laten verwijderen asbest door werknemers

Rechtbank

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 2 jaar – waarvan 8 maanden voorwaardelijk- geëist tegen twee verdachten die asbest op een onveilige manier uit woningen sloopten. “Asbeststof is risicovol voor de gezondheid,” zei de officier op zitting: “Eigen medewerkers maar ook bewoners van panden waarin werd gewerkt werden daar in mijn ogen gewetenloos en onnodig aan blootgesteld. Het eigen belang, geld verdienen, ging steeds voor. Andere belangen leken niet mee te spelen.”

Het onderzoek door de politie startte naar aanleiding van alarmerende berichten over grove tekortkomingen bij asbestsaneringen in 2017. Die saneringen vonden plaats in onder andere de Achterhoek en in Noord-Brabant. Uit het onderzoek blijkt dat beide verdachten niet gediplomeerd of gecertificeerd waren op het terrein van asbest of asbestsanering. “Toch zouden ze hebben doen voorkomen of dat wel het geval is. Via internet werd contact gelegd tussen degene die een klus met asbest heeft, en degene die die klus voor zijn rekening wil nemen,” zei de officier op zitting. Het verwijderen van het asbest zou vervolgens veelal niet volgens de voorschriften zijn gebeurd. “Er zouden geen beschermingsmiddelen zijn gebruikt. Men ging ruw om met het asbest. Er blijft nog wel eens wat asbest(stof) achter,” zei de officier op zitting: “Een busje werd gehuurd, ernstig vervuild met asbeststof en gewoon ingeleverd bij de verhuurder met alle risico’s voor de gezondheid van bijvoorbeeld de volgende verhuurders.”

Ernstige feiten
De officier noemde het op zitting ernstige feiten. “De risico’s met betrekking tot asbest hebben gemaakt dat er strenge regelgeving geldt in ons land als het gaat om echt alles wat met asbest te maken heeft. Dat varieert van het onderzoeken of er asbest aanwezig is, het saneren van asbest, het slopen van gebouwen waarin asbest zit, het afvoeren van asbest tot het werken in een omgeving met asbestrisico’s. Al die regels, vanwege de gezondheidsrisico’s, rondom asbest maken ook dat de kosten met betrekking tot een activiteit rondom de stof asbest bepaald hoog zijn. En dat maakt, helaas, ook dat er veel geld te verdienen valt als de hand wordt gelicht met de regels.” En dat is wat verdachten volgens het OM hebben gedaan. Het OM verwijt hen het willens en wetens werken in strijd met de voorschriften, met alle risico’s van dien.

Tegen de aannemer eist het OM een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. “Hij was degene die de opdrachten via internet aannam en hij was degene die de werkzaamheden en wat daar om heen zat verder begeleidde. De druk die werd gelegd op de werknemers die de asbestklussen uitvoerden en op de snelheid waarmee gewerkt moet worden werd door hem opgelegd.” Tegen de meewerkend voorman eiste het OM een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden. “In zijn rol als uitvoerder had hij een keuze,” zei de officier op zitting: “Die invloed heeft hij niet gebruikt om zaken anders te doen of bij te sturen. Hij heeft er voor gekozen om zijn bijdrage te leveren en te blijven leveren op de manier zoals uit dit onderzoek is vastgesteld. Hij had als hij dat had gewild kunnen stoppen, maar die keuze heeft hij niet gemaakt.”

Schadevergoedingsmaatregel
De bewoners of gebruikers van de zogenaamde ‘gesaneerde panden’, maar ook de werknemers die voor de verdachten hebben gewerkt, zijn ernstig benadeeld. De werknemers liepen risico door onvoldoende beschermende kleding te dragen. De bewoners of gebruikers van panden hebben de verdachten betaald voor het werk maar daarna waren er nog ‘herstel of opruim werkzaamheden’ nodig. En ook dat kost geld. De totale schade is volgens de berekening van de politie afgerond 150.000 Euro.

De officier eiste op zitting de toewijzing van de vorderingen van vier benadeelde partijen. In negen andere gevallen werd door de officier gevraagd aan de rechtbank om een schadevergoeding op te leggen als bijzondere voorwaarde bij de op te leggen straf.

De rechtbank doet over drie weken uitspraak.

To Top