112Vandaag

Provincies

Reactie op publicatie over videobeelden uit Utrechtse tram

rechter

Woensdag berichtte Elsevier Weekblad over de beelden die gemaakt zijn in de Utrechtse tram waarin op 18 maart dit jaar een ernstige schietpartij plaats vond. Tijdens de schietpartij zou een passagier een medereiziger als menselijk schild gebruikt hebben. De journalist baseert zijn verhaal op bronnen binnen het Korps Mariniers die de videobeelden uit de tram gezien zouden hebben. Eerder berichtten ook andere media over zaken die mogelijk te zien zouden zijn op de videobeelden.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat het interpreteren van dergelijke beelden van hectische situaties specialistisch en complex werk is. Het is in eerste instantie aan deskundigen van de recherche om de beelden te analyseren. Als Openbaar Ministerie waarschuwen we voor foutieve beeldvorming gebaseerd op ondeskundige interpretatie of op verhalen ‘van horen zeggen’. Zoals eerder gesteld is het Openbaar Ministerie voornemens om tijdens de openbare inhoudelijke behandeling van deze zaak de beelden uit de tram toe te lichten, waarbij gebruik gemaakt zal worden van een 3D-reconstructie. De daadwerkelijke beelden zullen ook inzichtelijk zijn voor de rechtbank. Het is uiteindelijk aan de rechtbank om de beelden te kwalificeren.

Tot de inhoudelijke behandeling zal geen toelichting op de beelden gegeven worden. Met het oog op de belangen van de nabestaanden en de slachtoffers verzoekt het Openbaar Ministerie de media om tot die tijd terughoudend te zijn.

To Top