Celstraffen, taakstraffen en vrijspraken in hoger beroep btw-fraude Vinkenslag

Zitting
Stockfoto: Rechtspraak

In hoger beroep zijn 5 mannen veroordeeld voor het plegen van btw-fraude in het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Het gerechtshof heeft 1 man een celstraf opgelegd van 16 maanden. De 4 andere mannen zijn elk veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. Het hof sprak 4 mannen vrij van betrokkenheid bij de fraude. De rechtbank Limburg veroordeelde de 9 mannen tot celstraffen die varieerden van 10 maanden tot 5 jaar.

Autohandel Vinkenslag
De veroordeelde mannen waren allen betrokken bij de autohandel die plaatsvond op Vinkenslag. Op grote schaal kochten zij dure auto’s op in Duitsland om ze vervolgens door te verkopen, voornamelijk aan kopers uit België en Italië. Door met de facturen te sjoemelen, zorgden zij ervoor dat ze niet de volledige btw over de verkoopprijs moesten betalen, maar alleen over het verschil tussen de aankoop en verkoopprijs. Op die manier zijn in de periode tussen 2002 en 2007 honderden auto’s verkocht.

Geen opzet
De mannen die zijn vrijgesproken, hebben ook auto’s verkocht en alleen btw over het verschil betaald. Echter kon hun betrokkenheid dan wel wetenschap van de valsheid van de facturen niet voldoende bewezen worden. De rechtbank dacht hier anders over en ging ervan uit dat, omdat de fraude zo grootschalig was, het niet anders kon dan dat deze mannen dit wel wisten.

Overschrijding redelijke termijn
De 9 zaken waarin het hof vandaag uitspraak heeft gedaan zijn zeer omvangrijk en complex. Daarnaast heeft de verdediging diverse onderzoekswensen ingediend, die door het hof zijn gehonoreerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat de behandeling van de zaak zeer lang heeft geduurd. Daarom stelt het hof vast dat de redelijke termijn voor het afdoen van een zaak – zoals die is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) – is overschreden. Daarom past het hof een strafkorting toe.

OM niet-ontvankelijk
Tot en met 2003 golden er voor de bewoners op Vinkenslag afwijkende belastingregelingen, zo hoefden zij niet te voldoen aan de administratieplicht. Toch vervolgde het Openbaar Ministerie de mannen voor het niet voldoen aan die plicht in de periode tot en met 2003. Volgens het hof mag dat niet. Daarom verklaart het hof het OM in de aanklachten die daarop betrekking hebben niet ontvankelijk.

Lagere straffen
Het hof komt tot lagere straffen voor de veroordeelden dan de rechtbank Limburger. Hierbij spelen de overschrijding van de redelijke termijn, de ouderdom van de feiten en de gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van het OM een rol. Daarnaast kent het hof aan sommige verdachten een kleinere rol in de fraude toe dan de rechtbank.

Geldboete
1 verdachte krijgt naast de voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en taakstraf van 240 uur een gelboete opgelegd van 50.000 euro. In zijn zaak heeft het hof bewezen verklaard dat hij gedurende langere periode veelvuldig facturen heeft vervalst.