112Vandaag

Noord-Holland

Dossier Dascha Graafsma wel ter inzage voor nabestaanden maar niet ter verstrekking

Dascha Graafsma

Het Openbaar Ministerie heeft via de media vernomen dat de vader van Dascha Graafsma zich vandaag op het politiebureau in Hilversum gemeld heeft. Hij heeft daar de beelden opgevraagd die onderdeel zijn van het dossier van het onderzoek naar de dood van zijn dochter. Dascha Graafsma overleed in november 2015 nadat zij werd aangereden door een trein. De politie heeft destijds onder leiding van het Openbaar Ministerie uitgebreid tactisch en forensisch onderzoek gedaan naar haar dood. Daarnaast heeft het NFI toxicologisch onderzoek verricht. In dit onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er sprake was van een misdrijf. Dit is destijds in een persoonlijk gesprek toegelicht aan de familie. Daarnaast hebben de nabestaanden twee maal inzage gehad in het papieren dossier.

In november 2016 heeft het OM de familie van Dascha geïnformeerd n.a.v. een verzoek tot verstrekking van het dossier dat betrekking heeft op haar dood. In een brief en een persoonlijk gesprek is hen toen medegedeeld dat zij het dossier wel mogen inzien t.b.v. de rouwverwerking, maar dat het niet verstrekt wordt. Deze beslissing is uitgebreid toegelicht. De beelden maken onderdeel uit van het dossier en dat kan in het kader van rouwverwerking worden ingezien; het betreft dan de beelden waar op Dascha te zien is.

Na die tijd heeft het OM in een uitgebreide brief gereageerd op een reeks in een documentaire opgeworpen vragen. Al deze vragen konden beantwoord worden met bevindingen uit het onderzoek.

Dat het dossier niet verstrekt wordt – maar alleen kan worden ingezien – heeft te maken met de privacy van personen die in het dossier voorkomen en met het gegeven dat de verklaringen en beelden gegeven zijn aan de politie en het OM ten behoeve van het onderzoek naar de dood van Dascha. Het staat het OM niet vrij om deze informatie te verstrekken. Het OM is zich er van bewust dat kennisname van het dossier kan helpen bij de verwerking van een dergelijk traumatisch verlies. Dat is de reden dat nabestaanden inzage gegeven is en nog kan worden ten behoeve van rouwverwerking.

Voor zover bekend heeft na het versturen van de genoemde brief in november 2016 en het plaats vinden van het gesprek geen contact meer plaatsgevonden tussen het OM en de familie over het verstrekken van het dossier. De vader van Dascha is vandaag via de politie wederom geïnformeerd over het feit dat het dossier ingezien kan worden ten behoeve van rouwverwerking, maar dat verstrekking niet aan de orde is. Voor nadere inzage ten behoeve van rouwverwerking kan een verzoek worden ingediend bij het Openbaar Ministerie.

To Top