112Vandaag

Noord-Brabant

Vrijspraak voor schieten met luchtdrukwapen, geldboete voor verboden wapen en munitie

rechter

Een 64-jarige man uit Uden is door de rechtbank Oost-Brabant vrijgesproken van een poging tot doodslag en een dubbele poging tot zware mishandeling voor het schieten met een luchtdrukwapen. De verdachte is wel veroordeeld voor het bezit van een verboden mes en 12 patronen. Hij krijgt daarvoor een geldboete van in totaal 310 euro.

De man schoot in augustus 2016 met een luchtdrukwapen. Op een voetbalveld waar een toernooitje aan de gang was werd 1 persoon in zijn been geraakt en 2 personen voelden en hoorden de kogels volgens eigen zeggen vlak langs hun lichaam en hoofd vliegen.

De officier van justitie vindt dat er voldoende bewijs is dat de man zich daarmee schuldig maakte aan een poging tot doodslag en een dubbele poging tot zware mishandeling. De rechtbank oordeelt dat hiervoor onvoldoende bewijs is, omdat er dan sprake zou moeten zijn van een opzettelijk handelen van de man. Volgens de rechtbank is uit het dossier niet is op te maken dat de man doelgericht op iemand heeft geschoten. Ook is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is geweest van een door de man aanvaarde aanmerkelijke kans dat er iemand als gevolg van het schieten zou kunnen overlijden of zwaargewond zou geraken. De man verklaarde dat hij inderdaad heeft geschoten, maar dat hij op vogels mikte die in een boom zaten. Hij zou niet hebben gezien dat er achter de boom mensen aan het voetballen waren. De rechtbank kan uit het dossier niet opmaken hoeveel mensen er aan het voetballen waren en of zij op het moment van schieten voor de man zichtbaar waren. Die factoren zijn wel van groot belang voor de beoordeling van de kans dat iemand zou worden geraakt. Bovendien acht de rechtbank de lezing van de man niet onwaarschijnlijk.

De man wordt wel veroordeeld voor het bezit van een verboden mes en munitie. Het ongecontroleerde bezit van wapens en munitie leidt tot gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Het onbevoegd voorhanden hebben van een wapen maakt dan ook een ernstige inbreuk op de rechtsorde en brengt een onaanvaardbaar risico met zich voor de veiligheid van personen. De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de feiten kennelijk moeten worden gezien als een eenmalige misstap. Hij heeft er blijkt van gegeven dat hij de ernst van de delicten en de onaanvaardbaarheid van de risico’s die hij heeft genomen inziet. De rechtbank legt een geldboete van 200 euro op voor bezit van het mes en een geldboete van 110 euro voor de patronen.

To Top