112Vandaag

Noord-Holland

OM eist tot 14 jaar gevangenisstraf tegen leden Haarlemse Hells Angels

Rechtbank

Op woensdag 13 juni heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland tot veertien jaar gevangenisstraf geëist tegen de vier hoofdverdachten in het onderzoek Toren, dat zich richt op de (destijds) voltallige Haarlemse afdeling van de Hells Angels, het zogeheten ‘charter’. De mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast luiden de verdenkingen tegen de verdachten: dwang en afpersing, mishandeling, brandstichting, bedreiging, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit, drugshandel, hennepteelt en witwassen. Deze misdrijven pleegden zij volgens het OM ofwel gezamenlijk, in wisselende samenstelling ofwel zelfstandig.

Strafeisen
Een 36-jarige man uit Haarlem, de leider van het charter, hoorde veertien jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Tegen twee andere leiders van de organisatie, een 38-jarige man uit Alkmaar en een 43-jarige man uit Haarlem, werd tien jaar geëist.
De strafeis tegen de 36-jarige man is hoger dan tegen de andere twee leiders omdat hij al vaker, sinds jonge leeftijd, is veroordeeld en steeds weer de fout in gaat en hij de feiten waar hij nu voor terechtstaat pleegde terwijl zijn voorarrest in een andere strafzaak geschorst was.
Tegen een 45-jarige man uit IJmuiden werd 42 maanden geëist. Zijn rol binnen de organisatie was kleiner dan die van de andere verdachten. Bij allen gaat het om onvoorwaardelijke gevangenisstraffen met aftrek van het voorarrest.

Volgens het OM gaat het om een organisatie die het oogmerk heeft om ingrijpende en gewelddadige misdrijven te plegen. Dit is gebleken uit het onderzoek dat circa twee jaar heeft geduurd en waarin onder andere de verdachten werden afgeluisterd en gevolgd.

Ernst van de feiten
De politie heeft meerdere slachtoffers en betrokkenen gehoord, maar zij durfden veelal niks te verklaren uit angst voor represailles.
De serie onderzochte feiten, die naar voren kwamen in het onderzoek, laat zien dat verdachten in de context van hun lidmaatschap van Hells Angels, aan de lopende band strafbare feiten plegen. Het leed, geldelijk verlies en angst dat dit alles bij anderen teweeg brengt, is voor de verdachten niet van belang.

De strafbare feiten waar de mannen van verdacht worden, hebben zowel op de slachtoffers als op de maatschappij een enorme impact. Burgers die niks met de Hells Angels van doen hebben, zien zich soms geconfronteerd met de strafbare feiten die worden gepleegd. Het lijkt voor hen alsof de verdachten boven de wet staan. De verdachten zorgen daarmee voor een inbreuk op de rechtsorde. Het OM refereerde ter zitting aan de leus van de verdachten: ‘Power is taken not given’. Ze plaatsen zich daarmee bewust buiten onze democratische samenleving. De angst die zij veroorzaken en de ontwrichtende werking op de samenleving die daarvanuit gaat, maakt dat het nog ernstiger is dan alleen een criminele organisatie die strafbare feiten faciliteert. De feiten die aan de verdachten ten laste zijn gelegd, moeten daarom met hoge, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen worden bestraft.

To Top