112Vandaag

Binnenland

Criminele motorbendes minder vaak in het openbaar

OMG

bestrijden werpt zijn vruchten af. Uit de jaarlijkse Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) blijkt dat de intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst (waaronder FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en Koninklijke Marechaussee er in 2017 toe leidde dat OMG’s zich minder in de openbare ruimte lieten zien. Daarnaast vlakte de groei van het aantal leden af. OMG’s blijven zich gewelddadig opstellen. Enerzijds naar hun eigen leden, die regelmatig worden geïntimideerd en met grof geweld afgeperst. Anderzijds waren functionarissen van lokale overheden en journalisten in 2017 het doelwit van bedreigingen en intimidatie, waar vermoedelijk OMG’s bij betrokken waren. De successen die in 2017 werden geboekt nemen de ernst, aard en de omvang van OMG-gerelateerde ondermijningsproblematiek niet weg, maar voeren de druk op de OMG’s wel op.

De Voortgangsrapportage OMG’s 2017 maakt inzichtelijk welke effecten de gezamenlijke aanpak van de overheid heeft en wat de resultaten zijn van de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van motorbendes. In 2017 verklaarde de rechter Bandidos MC in het gehele land civielrechtelijk verboden, naar aanleiding van het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie. Eenzelfde verbod werd uitgesproken over Catervarius (een lokale brotherhood met dezelfde kenmerken als een OMG). Er werd tevens een verzoekschrift ingediend door het OM voor het civielrechtelijk verboden laten verklaren van Satudarah MC. Belangrijke kopstukken van OMG’s werden in 2017 opgepakt en in hechtenis genomen. Bij 61 verdachten werd een gevangenisstraf opgelegd voor het plegen van strafbare feiten in georganiseerd verband. Er werden 276 straffen opgelegd voor strafbare feiten gepleegd door individuele leden. 18 clublocaties werden gesloten, waaronder een woning. Bovendien werd de vestiging van 14 nieuwe clublocaties afgewend. Met nieuwe gebiedsverboden, noodbevelen en afgewende evenementen hebben OMG’s aanzienlijk minder plek in de openbare ruimte. Er werd ruim 450.000 euro in beslag genomen en voor bijna 200.000 aan ontnemingsvorderingen toegewezen. De Belastingdienst inde 10.000 euro en legde op 272.000 euro beslag.

Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) werkt op dit moment aan een initiatiefwetsvoorstel om ook een bestuurlijk verbod van OMG’s mogelijk te maken. Dit verbod moet het mogelijk maken om criminele motorbendes sneller en met directe ingang te verbieden. Omdat een bestuurlijk verbod direct na publicatie ervan ingaat, kan ook direct (strafrechtelijk) actie worden ondernomen door de samenwerkende overheidspartijen. Een verbod biedt mogelijkheden om evenementen zoals ride-outs en clubfeesten, maar ook losse bijeenkomsten in horecagelegenheden, te verbieden. Clublocaties kunnen bovendien makkelijker worden gesloten. De intensieve aanpak van de samenwerkende overheidspartijen om criminele motorbendes te bestrijden gaat ondertussen onverminderd door.

Dit is een persbericht van het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst, FIOD en LIEC-RIEC.

To Top