112Vandaag

Provincies

Politie werd gewaarschuwd dat Syriër terroristische daad zou plegen

Politie auto

Het onderzoek rond de 31-jarige man uit Den Haag – die ervan wordt verdacht op zaterdag 5 mei drie mensen te hebben neergestoken in de omgeving van het Johanna Westerdijkplein – duurt voort. De slachtoffers zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Gezien de vele vragen over deze zaak geeft het Openbaar Ministerie (OM) hierbij een stand van zaken.

De man wordt verdacht van een zeer ernstig delict, namelijk drie pogingen tot moord en bedreiging van iemand in een café aan het Johanna Westerdijkplein. Zijn achtergrond en motieven maken deel uit van het onderzoek. Zoals eerder gemeld, worden daarbij alle scenario’s opengehouden, ook een mogelijk terroristisch oogmerk.

De man bevindt zich in detentie en is opgenomen in het Penitentiair Ziekenhuis te Scheveningen. Hij zit daar in beperkingen wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. In deze fase is het OM ook altijd terughoudend in de communicatie.

Eerder is gemeld dat de verdachte bij de politie bekend is wegens verward gedrag. Zo heeft hij op 3 februari 2018 zijn huisraad uit het raam van zijn woning gegooid. Politie en hulpdiensten kwamen ter plekke en hebben hem meegenomen. Hij is daarna een periode gedwongen opgenomen geweest in een GGZ-instelling. De psychiater heeft na verloop van tijd de gedwongen opname omgezet in een ambulante behandeling.

Er is bij verdachte thuis geen afscheidsvideo of afscheidsbrief gevonden. Evenmin is het incident opgeëist. Vooralsnog is in zijn woning geen materiaal aangetroffen dat duidt op een terroristisch gedachtengoed. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de politie begin maart een anonieme schriftelijke melding in gebrekkig Engels heeft ontvangen. Daarin wordt gewaarschuwd dat de verdachte van plan zou zijn een terroristische daad te plegen.

In maart heeft de politie al onderzoek gedaan naar de anonieme melding en deze informatie gedeeld met de AIVD. Ook is de casus door deskundigen van gemeente en betrokken instanties in het Veiligheidshuis besproken en zorgvuldig gewogen. Dit brede onderzoek gaf op dat moment geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden, maar kon dit ook niet uitsluiten.

Alleen een anonieme melding (zonder verdere bevestiging uit onderzoek) is onvoldoende om iemand aan te houden. De man was op het moment van de melding opgenomen in de GGZ-instelling.

Vooralsnog is niet met zekerheid te zeggen wat het motief van de verdachte was. Hij legt wisselende verklaringen af die op dit moment geen concrete aanwijzingen opleveren voor zijn motief.

De raadkamer van de Haagse rechtbank zal zich woensdag 16 mei 2018 buigen over de verlenging van het voorarrest van de verdachte. Het OM zal berichten over de uitkomst van de raadkamer.

To Top