112Vandaag

Noord-Holland

Illegale feesten Koningsnacht beëindigd in Amsterdam

Politieagent

Door gezamenlijk optreden van Handhaving en Toezicht van gemeente Amsterdam en politie Amsterdam zijn tijdens Koningsnacht drie illegale feesten (vroegtijdig) beëindigd. Ook is er in de aanloop naar Koningsdag door deze partijen extra ingezet op het voorkomen van illegale feesten.

Voorkomen illegale feesten
In de week voor Koningsdag hebben organisaties waarvan bekend was dat zij een illegaal feest organiseerden, een last onder dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente. Hierop zijn alle feesten geannuleerd door de organisatoren.

Koningsnacht
Tijdens Koningsnacht zijn er in totaal drie illegale feesten gestopt. Aan de Buikslotermeerdijk was een feest in opbouw, maar door optreden van handhavers en politieagenten is dit niet tot een feest gekomen. Op de Toetsenbordweg werd een illegaal feest aangetroffen met ongeveer honderd bezoekers. Ook hier heeft Handhaving en Toezicht samen met de politie ingegrepen en is het feest beëindigd. Aan de Amerikahavenweg was een illegaal feest met driehonderd à vierhonderd bezoekers aan de gang. De Mobiele Eenheid van de politie heeft hier opgetreden en de locatie ontruimd.

Vergunning
Voor het houden van een evenement of feest tijdens Koningsdag en/of op Koningsdag moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Kijk voor alle voorwaarden op de site van gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/koningsdag.

To Top