112Vandaag

Noord-Holland

Met 243 km/uur over de N201

Haarlemmermeer – Op de N201 en de N207 in de Haarlemmermeer zijn woensdag tijdens snelheidscontroles 6 rijbewijzen ingevorderd van hardrijders.

De hoogstgemeten snelheid werd gemeten op de N201: twee motorrijders die resp. 243 km/uur en 207 km/uur hadden gereden. Op de N207 werden 40 extreme hardrijders aan de kant gezet en op de N201 waren dat er 38. Maar ook op andere wegen controleerde de politie op snelheid en werden hardrijders aan de kant gezet. Bij één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt een te hoge snelheid een doorslaggevende rol. Ook het risico op (ernstig) letsel neemt fors toe bij een hogere snelheid. Om het belang van een veilige snelheid extra te onderstrepen, controleert het Team Verkeer van de politie daarom deze week extra op snelheid.

John Tump, operationeel expert Team Verkeer, ‘Gelukkig hielden de meeste bestuurders zich de afgelopen dagen wel keurig aan de snelheid. Want hoe meer mensen zich aan de limiet houden, hoe veiliger het op onze wegen wordt. Wij controleren iedere dag op snelheid, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Op wegen waar veel (bijna)ongelukken gebeuren of waar minder dan 90% van alle bestuurders zich aan de snelheidslimiet houdt, zijn we zelfs met grote regelmaat te vinden. Deze zogenaamde ongevalswegen hebben we zorgvuldig in kaart gebracht. Want door op juist die wegen te controleren waar de kans op een ongeval het hoogst is, kunnen we een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid leveren. De meeste (zware) ongevallen zijn nog altijd het gevolg van te hard rijden.’

Stoppen of op kenteken?
De wijze van controleren kan verschillen. Bij de meeste controles wordt gebruik gemaakt van een onopvallende radarauto die langs de weg geparkeerd staan. Kentekenhouders krijgen de boete binnen een of enkele weken thuis gestuurd. Maar er zijn ook rijdende controles waarbij agenten met een onopvallende videoauto of –motor surveilleren. Rijdt iemand te snel, dan krijgt hij of zij direct een stopteken. En op plaatsen waar het kan, soms met een zogenaamde lasergun gecontroleerd. Ook in dat geval worden overtreders altijd staande gehouden. De laatste manier van controleren maakt dat overtreders zich bewust worden van hun gedrag omdat ze er meteen op worden aangesproken. Het nadeel van deze manier van controleren is echter dat het veel tijd kost en er slechts een kleine groep mensen mee bereikt wordt.

De politie controleert daarom op zoveel mogelijk manieren, zichtbaar en “onzichtbaar” om hardrijden tegen te gaan. Want u wilt toch ook veilig thuiskomen?

To Top