112Vandaag

Limburg

Illegaal chemisch fabriekje aangetroffen

LFO

Voerendaal – In samenwerking met het de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is de politie bezig met de ontmanteling van een illegaal chemisch fabriekje in een garage bij een woning aan de Bergseweg. Een aanwezige mede eigenaar van de woning is aangehouden. Tijdens een gezamenlijke controle van gemeente, brandweer en politie trok het terrein de aandacht van de wijkagent. Al snel bleek dat er mogelijk sprake was van productie van synthetische drugs.

In een grote garage bij de leegstaande woning trof de politie een amfetamine productielocatie aan. De situatie werd bevroren tot de komst van de medewerkers van het LFO, die gespecialiseerd zijn in het ontmantelen van dergelijke ‘fabriekjes’. Theo Jacobs, coördinator van het onderzoek geeft aan waarom hij het woord ‘drugslab’ liever vervangt door chemische fabriek. “Bij het woord drugslab wekken we misschien de indruk dat er sprake is van een steriel chemisch laboratorium waarin hygiënisch wordt gewerkt met witte overals en handschoenen. In de situatie die we hier aantreffen is niets van dat alles te zien. Het is meer een illegale chemische fabriek waarbij gekwalificeerd personeel ontbreekt en waarbij niet gewerkt wordt volgens de juiste veiligheidsprocedures en normen.”

Vrij recent sprake van productie
De gezamenlijke controle die leidde tot de ontdekking was gericht op bouw- en woontoezicht en milieu. Tijdens de controle was duidelijk sprake van een chemische damp op het terrein. Mogelijk is er sprake van afvaldumping. Dit wordt onderzocht. Tijdens de ontmanteling bleek dat er vrij recent sprake was van productie. De ontmanteling van het terrein zal nog tot het einde van de middag duren. De aangehouden man is overgebracht naar het politiebureau. Onderzoek moet uitwijzen of en zo ja op welke manier er sprake is van betrokkenheid bij deze zaak.

Ondermijning tegengaan
Het Team Ondermijning Limburg is onderdeel van een gezamenlijke geïntensiveerde aanpak om als overheid de ondermijnende en georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland, onder andere op het gebied van de georganiseerde hennepteelt, de productie van synthetische drugs (inclusief dumpingen van drugsafval) een halt toe te roepen.

Integrale samenwerking
Een van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving is namelijk de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit heet ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Elke interventie raakt en verstoort dit soort criminele samenwerkingsverbanden. Het Team Ondermijning Limburg werkt integraal samen met gemeenten, provincies, bedrijven/instanties, justitie in het buitenland, bijzondere opsporingsdiensten en burgers.

To Top