112Vandaag

Provincies

Twee medewerkers thuiszorgbureau aangehouden in onderzoek naar miljoenenfraude met PGB

Arrestatie

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft vandaag een bestuurder en een werknemer van een thuiszorgbureau in Utrecht aangehouden. Zij worden verdacht van jarenlange, stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Om hoeveel geld het gaat is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan 6.000.000 euro.

De verdachten zijn twee broers. Zij zouden met hun thuiszorgbureau voornamelijk zorg aan cliënten van Turkse komaf leveren. Het vermoeden is dat er is gefraudeerd met gelden vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB) en dat bijna 80 procent van de ontvangen gelden niet aan zorg is besteed. Dit zou zijn gebeurd door dagbesteding of individuele begeleiding te declareren voor meer dan 100 cliënten, terwijl deze zorg vermoedelijk niet of slechts gedeeltelijk geleverd werd.

Misdaad mag niet lonen
Het onderzoek door SZW is eind 2017 gestart. De twee broers en het thuiszorgbureau worden verdacht van valsheid in geschrift, oplichting en het witwassen van de vermoedelijk crimineel verdiende gelden. Er zijn drie kantoren en drie woningen doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op bankrekeningen en 10 auto’s zoals een Porsche, BMW, Landrover en een Audi. De auto’s zijn vermoedelijk betaald met gelden bestemd voor zorg. Hierop is beslag gelegd, omdat misdaad niet mag lonen.

Geld terugvorderen bij budgethouders
De verdenking is dat de verdachten in dit onderzoek samenspannen met degenen die PGB-gelden ontvangen, de budgethouders. Een deel van hen heeft zorg nodig maar vermoedelijk wordt dit niet altijd (geheel) geleverd. Een deel lijkt geen zorg nodig te hebben. Een deel van het geld dat de thuiszorgorganisatie heeft ontvangen, zou contant worden gegeven aan de budgethouders.

Zorgkantoren en de gemeente kunnen door budgethouders ontvangen PGB-gelden terugvorderen als zij niet kunnen aantonen dat het geld aan zorg is besteed. Klanten die PGB-gelden ontvangen zijn namelijk zélf verantwoordelijk voor de juiste besteding van de gelden. Het PGB is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken. Budgethouders worden geacht om in hun administratie bij te houden waar de ontvangen zorggelden aan besteed worden.

Over DigiD
DigiD is het digitale authenticatiemiddel dat burgers moeten gebruiken om digitaal overheidszaken te regelen, zoals de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen en uitkeringen. U bent altijd verantwoordelijk voor uw eigen DigiD. Geef uw DigiD code nooit af aan derden, ook niet aan uw zorgverlener of bewindvoerder. Wees altijd alert op e-mails of telefoongesprekken met mensen die u vragen ergens uw DigiD in te vullen. Medewerkers van de overheid vragen u hier nooit naar. Vul uw DigiD alleen in op de echte inlogpagina van DigiD. Deze begint altijd met https://digid.nl.

Zorgfraude kan zorgstelsel ondermijnen
In Nederland hechten we waarde aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en partners zoals verzekeraars hier gezamenlijk tegen op.

PGB
Een PGB is een geldbedrag waarmee mensen met een zorgvraag of een ondersteuningsbehoefte zelf hun zorg kunnen inkopen bij een zorgaanbieder van hun keuze. Tot 1 januari 2015 was de PGB-regeling onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds de stelselherziening van 1 januari 2015 is het PGB verankerd in zowel de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

To Top