112Vandaag

Provincies

Tweede pro forma zitting in onderzoek dood Anne Faber

Anne Faber

Tijdens de tweede pro forma zitting in het onderzoek naar de dood van Anne Faber is de stand van het onderzoek besproken en de definitieve tenlastelegging voorgedragen. Door een geweldsincident in het Pieter Baan Centrum heeft de oplevering van de rapportage in het persoonlijkheidsonderzoek vertraging opgelopen. Desondanks zal de zaak volgens planning op 11 en 12 juni inhoudelijk kunnen worden behandeld.

De definitieve tenlastelegging bevat geen nieuwe feiten maar wel nieuwe details. Ten eerste wordt de verdachte verweten dat hij Anne Faber heeft gedood door haar met een mes in de hals te steken en/of te snijden. Dit is ten laste gelegd als moord, subsidiair als gekwalificeerde doodslag en meer subsidiair als doodslag. Het tweede feit betreft de wederrechtelijke vrijheidsberoving. De verdachte heeft haar onder dreiging van een mes haar telefoon afgenomen en gezegd mee te lopen. Hij heeft haar handen vastgebonden en haar meegenomen op zijn scooter naar een omheinde plek waar hij haar over het hek heeft getild. Ten derde heeft hij haar onder bedreiging van een mes verkracht.

Over de stand van het onderzoek merkte de officier van justitie op dat het einddossier met de tactische en forensische bevindingen klaar is. Medio april zal er een tijdlijn aan worden toegevoegd. De advocaat van de verdachte heeft naar aanleiding van het dossier de onderzoekswensen van de verdediging schriftelijk kenbaar gemaakt. De rechtbank wees deze verzoeken toe. De officier gaf aan dat ernaar wordt gestreefd de aanvullende processen-verbaal medio april klaar te hebben.

De rapportage van het Pieter Baan Centrum heeft vertraging opgelopen omdat er tijdens de observatie van de verdachte een geweldsincident heeft plaatsgevonden. Vanuit het Pieter Baan Centrum is hiervan aangifte gedaan tegen de verdachte. Het strafrechtelijk onderzoek naar dit incident zal naar verwachting ook medio april zijn afgerond. Als de verdachte hiervoor wordt gedagvaard, zal in overleg worden bekeken of dit feit in combinatie met de huidige strafzaak wordt behandeld. De rapportage van het Pieter Baan Centrum wordt in de eerste week van mei verwacht. Hiermee kan de inhoudelijke behandeling die gepland stond voor 11 en 12 juni doorgang vinden.

To Top