112Vandaag

Noord-Brabant

OM start onderzoek naar leverancier zelfmoordpoeder

rechter kijkt scherm

Het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland start een strafrechtelijk onderzoek naar de gedragingen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Deze beslissing is vandaag schriftelijk aan het bestuur van CLW meegedeeld. Het OM heeft de coöperatie ook verzocht om de activiteiten met onmiddellijke ingang te staken.

Het OM volgt CLW sinds ze in september 2017 bekend maakte dat ze van plan is een zelfdodingsmiddel, door CLW aangeduid als middel X, aan haar leden ter beschikking te stellen. De directe aanleiding voor het onderzoek is de bekendmaking door de coöperatie vorige week dat inkopers het middel daadwerkelijk gaan bestellen. Daarmee kunnen naar verwachting ongeveer 1000 mensen op korte termijn via CLW over het middel beschikken.

Het OM start dit onderzoek, omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is (artikel 294 Wetboek van Strafrecht). Alleen de arts die in het kader van een euthanasie het leven van een ander beëindigt of daarbij behulpzaam is én daarbij voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidsnormen, is straffeloos. Voor ieder ander is hulp bij zelfdoding, of het verschaffen van middelen daartoe, een strafbaar feit. Dat geldt ook voor de leden van de coöperatie die het zelfdodingsmiddel aan anderen leveren of verspreiden.

Het onderzoek wordt breed opgezet en richt zich tevens op de organisatiestructuur van CLW. Daarom kijkt het OM ook naar artikel 140 Wetboek van Strafrecht: het deelnemen aan een organisatie die als doel heeft om misdrijven te plegen.

Naast strafrechtelijke mogelijkheden oriënteert het Openbaar Ministerie zich op civiele mogelijkheden, zoals een kort geding bij de rechtbank om de activiteiten van CLW te laten verbieden.

To Top