112Vandaag

Limburg

Openbaar Ministerie vervolgt VVV-supporters niet

rechter kijkt scherm

Op 15 oktober 2017 maakten een aantal VVV-supporters discriminerende en beledigende opmerkingen in de richting van PSV-spelers met een getinte huidskleur. Het Openbaar Ministerie heeft na onderzoek besloten niet tot vervolging over te gaan, omdat er onvoldoende bewijs is.

“Het Openbaar Ministerie keurt dergelijk gedrag ten zeerste af. Deze uitlatingen zijn zeer discriminerend en grievend richting de betreffende PSV-spelers en ondermijnen een maatschappij waarin gelijke behandeling zonder onderscheid naar ras een groot goed is”; aldus Hoofdofficier van Justitie Jan Eland.

VVV-Venlo tolereerde dit gedrag van haar supporters niet en deed aangifte. De politie startte een onderzoek naar het plegen van de strafbare feiten discriminatie en belediging. Er zijn meerdere getuigen gehoord en beschikbare videobeelden zijn onderzocht. Het is echter niet mogelijk de gewraakte uitlatingen wettig en overtuigend toe te schrijven aan een specifiek persoon. Het Nederlandse wetboek van Strafrecht kent geen groepsaansprakelijkheid.

Daarmee kan het OM Limburg niet anders dan concluderen dat er geen succesvolle vervolging kan worden ingesteld en is de zaak geseponeerd.

To Top