112Vandaag

Noord-Holland

OM eist zestien jaar cel wegens moord op 80-jarige (schoon)moeder

rechter

Vandaag heeft de officier van justitie een celstraf van zestien jaar geëist tegen een 55-jarige man en zijn 56- jarige vrouw die ervan verdacht worden hun 80-jarige (schoon)moeder van het leven te hebben beroofd. Dat zou in juni 2016 zijn gebeurd in de woning van het slachtoffer aan het Kastanjeplein in Amsterdam.

Op zondagochtend 12 juni 2016 werd onder de tong van het overleden slachtoffer een tablet aangetroffen met daarin de werkzame stof oxycodon, dat als pijnstiller wordt gebruikt. De schouwarts heeft die zondagochtend een verklaring van niet-natuurlijke dood afgegeven. De dementerende vrouw was in die tijd al niet of nauwelijks meer in staat zelf medicijnen in te nemen, zo blijkt uit verklaringen van onder meer verpleegkundigen van een zorghotel waar de vrouw tot een week voor haar dood nog een paar dagen werd verzorgd. Bovendien was er geen enkele aanwijzing dat de vrouw suïcidaal was.

In oktober 2016 voerden beide verdachten een gesprek in hun auto waarin de politie afluisterapparatuur had ingebouwd. Uit die conversatie werd duidelijk dat beiden betrokken zijn bij de dood van hun (schoon)moeder. “Een gesprek van doorslaggevend belang”, aldus de officier van justitie vandaag in zijn requisitoir. “Niet alleen wordt hier blijk gegeven van daderkennis, het gaat nog verder dan dat. (-) ‘Zolang wij niet bekennen, weten hun niet wie het gedaan heeft.’ (-) Ik stel vast dat ze met dit gesprek door de mand zijn gevallen, ze wanen zich onbespied en leggen met elkaar hun kaarten op tafel.”

Uit het dossier komt een schrijnend beeld naar voren, de 80-jarige vrouw was compleet verwaarloosd en vervuild. De zorg voor de dementerende vrouw vormde steeds meer een blok aan het been van beide verdachten. De officier ziet voldoende bewijs voor de ‘planmatige wijze’ waarop de beide verdachten ‘in nauwe en bewuste samenwerking’ midden in de nacht bij een volstrekt weerloos persoon een aanzienlijke hoeveelheid pillen hebben toegediend waarvan ze weten dat dit dodelijk kan zijn.

De officier in zijn requisitoir: “Moeder leed niet aan serieuze aandoeningen, anders dan wellicht tekenen van dementie. Veel eerder ontstaat het beeld dat het de verdachten vooral goed uitkwam dat moeder kwam te overlijden. (-) Het is de taak en opdracht van het OM om juist de zwakkeren in onze samenleving te beschermen en een krachtig signaal af te geven als een kind en schoondochter ervoor kiezen hun weerloze moeder die op leeftijd is om het leven te brengen.”

To Top