112Vandaag

Binnenland

Aantal overvallen en plofkraken daalt licht

Plofkraak

Nederland – Het aantal overvallen en plofkraken is in 2017 licht gedaald. Daarmee werpt de intensieve aanpak van deze zware criminaliteit zijn vruchten af. Plofkrakers gebruiken wel steeds vaker zware explosieven.

Het afgelopen jaar waren er 1106 overvallen. De dalende trend van de afgelopen jaren wordt daarmee doorgezet. In 2009 waren er nog 2898 overvallen. Het aantal plofkraken op geldautomaten kwam in 2017 uit op 87, eveneens een daling ten opzichte van een jaar eerder. Opvallend is dat de daders steeds zwaardere middelen gebruiken. Dat zorgt voor een groter gevaar voor de omgeving en grotere schade aan gebouwen.

Helikopters
De politie onderkent het gevaar van plofkraken met vaste explosieven. Voor plofkraken geldt daarom een speciale aanpak waarbij zeer intensief wordt samengewerkt met banken. De politie gebruikt allerlei middelen voor de opsporing van daders, zoals helikopters, en werkt nauw samen met ons omringende landen.

Rechercheonderzoek
Overvallen hebben eveneens een hoge prioriteit. Bij elke overval vindt rechercheonderzoek plaats. Dat leidt in de helft van het aantal gevallen naar een verdachte, ondanks gebruikte vermommingen en de snelheid waarmee de daders te werk gaan.

Forsere straffen
Sinds 2010 neemt de politie deel aan de Taskforce Overvallen samen met onder meer het Openbaar Ministerie en banken. Zeer recent werd bekend dat deze samenwerking wordt voortgezet. De taskforce heeft een groot aantal maatregelen genomen, waaronder ook de versterking van de opsporing, forsere straffen, betere preventie en meer nazorg voor de daders om zo herhaling te voorkomen.

To Top