112Vandaag

Binnenland

‘Zware gebruikers lachgas riskeren verlamming’

lachgaspatronen

Lachgas heeft een onschuldige reputatie als partydrug. Er is weinig bekend over de risico’s voor gebruikers. Maar extreem gebruik kan ernstige schade aan het ruggenmerg opleveren, zo waarschuwt revalidatie-arts Christof Smit bij Nieuwsuur.

“We zien een toename van mensen die neurologische schade, een dwarslaesie, hebben van lachgas. Zo hebben we het afgelopen half jaar drie mensen met een dwarslaesie gerevalideerd.”

Smit behandelde drie jonge mannen in revalidatiecentrum Reade, in Amsterdam. De drie zeiden dat ze heel veel lachgas hadden gebruikt. Als gevolg van hun gebruik ontstond een tekort aan vitamine B12 en kregen ze verlammingsverschijnselen. Hun ruggenmerg bleek aangetast.

Bezit verboden
Lachgas valt onder de Geneesmiddelenwet. Gaspatronen zijn meestal bij de groothandel legaal verkrijgbaar. Lachgas(ballonnen) zijn soms te koop op feestjes. Dit is illegaal. De verkoop in ballonnen geldt als ‘oneigenlijk gebruik’ en is niet toegestaan. Lachgas mag dus niet verkocht worden met als doel dat het gebruikt wordt als drug. Meestal wordt lachgas verkocht door individuen op openbare feesten. In Nederland is alleen de handel, productie, verkoop en bezit van drugs strafbaar.

To Top