112Vandaag

Buitenland

Drie jaar gevangenisstraf voor Turkse witwasbroers uit Den Bosch

rechter

De rechtbank Overijssel heeft vanmiddag in een witwasonderzoek gevangenisstraffen van drie jaar opgelegd aan twee Turkse broers (33 en 43 jaar). De 43-jarige man is het bovendien verboden om gedurende vijf jaar het beroep van betaaldienstverlener of exploitant van een geldkantoor uit te oefenen.

Beide mannen uit ‘s-Hertogenbosch hebben zich schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim 3,3 miljoen euro tussen januari 2013 en 27 oktober 2015. Er is geen legale herkomst gebleken van het geld. Bij verdachten bleek, gelet op hun handelingen, sprake van wetenschap van deze criminele herkomst van het geld.

In het verlengde van dit witwassen, is sprake van valsheid in geschrifte. De broers hebben, om de gelden een schijn van legale herkomst te geven, vele facturen valselijk opgemaakt en opzettelijk gebruik gemaakt van die valse facturen.

Rolverdeling
De twee leken een duidelijke rolverdeling te hebben. Het lijkt erop dat de ene man, de 33-jarige S.K., actief was achter de schermen. Hij verbleef een groot deel van de tijd in Turkije. Het erop dat hij zijn 43-jarige broer E.K. opzadelde met de vervelende klusjes die meer in het oog sprongen. Deze man was ondernemer en agent voor diverse money transferbedrijven. Hij gebruikte zijn onderneming als dekmantel voor het doorsluizen van crimineel geld. Dat geld zou onder meer afkomstig zijn uit wiethandel en buiten het zicht van de politie en belastingdienst om zijn overgemaakt naar vooral Turkije.

Hij beschikte over diverse (zakelijke) bankrekeningen die niet allemaal op zijn naam staan. Deze bankrekeningen heeft hij gebruikt voor het verplaatsen van geldbedragen. Via valse facturen heeft de man geprobeerd die geldstromen te verantwoorden. In het verleden zou hij voor veel klanten op deze wijze gelden hebben verplaatst.

Ondermijning
Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd. Als crimineel geld niet kan worden gebruikt en geen (schijnbaar) legale bestemming kan verkrijgen, is het genereren van illegale winsten beduidend minder lucratief. Het reguliere handels- en betalingsverkeer wordt daardoor ondermijnd en de maatschappij wordt veel schade toegebracht.

Aan witwassen wordt steeds zwaarder getild, omdat het delict een zware bedreiging vormt voor onze maatschappij. De strafmaxima voor gewoontewitwassen en witwassen zijn per 1 januari 2015 verhoogd van 6 naar 8 jaar (gewoontewitwassen) en van 4 naar 6 jaar (witwassen). Het strafmaximum voor valsheid in geschrifte is 6 jaar.

Strafeisen
Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) sprak op 7 november strafeisen uit tegen het duo: een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar met aftrek van voorarrest. Tegen verdachte E.K. eiste het OM bovendien een verbod op het actief zijn als (agent van een) betaaldienstverlener dan wel op het exploiteren van een geldkantoor voor de duur van drie jaren. Het OM rekende hem zwaar aan dat hij de ‘goede’ naam van de branche van betaaldienstverleners aantast en de rol van poortwachter verloochent, die hem als agent van betaaldienstverleners is toebedeeld. Tot slot eiste de Openbaar Aanklager verbeurdverklaring van de auto die 43-jarige man gebruikt heeft bij de verdachte witwaspraktijken.

To Top